Arşivler: Services

Oyun Terapisi

Mayıs 10, 2022
Cinsel terapi cinsel sorunlar konusunda eğitim almış ruh sağlığı uzmanlarının cinsel sorunların çözümüne veya cinsel hayatlarının kalitesini artırmak isteyen kişilere yönelik bir danışmanlık sürecidir.

Cinsel Terapi

Mart 24, 2022
Cinsel terapi cinsel sorunlar konusunda eğitim almış ruh sağlığı uzmanlarının cinsel sorunların çözümüne veya cinsel hayatlarının kalitesini artırmak isteyen kişilere yönelik bir danışmanlık sürecidir.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Mart 21, 2018
Çocuklar da tıpkı yetişkinler gibi danışmanlık sürecinden yararlanabilir. Danışmanlık, çocukların ve ergenlerin sıkıntılarının nedenlerini nasıl tanımlayacaklarını öğrenmelerine, yardım isteme, duygularını ifade etme becerilerini geliştirmelerine ve problem çözme yeteneklerini artırmalarına yardımcı...

Bireysel Danışmanlık

Mart 21, 2018
Bireysel danışmanlık; kişinin duygu, düşünce ve davranışlarında yaşadığı sorunları çözmeyi, problemleri ile daha kolay başa çıkabilmesini sağlamayı, destekleyici kaynaklarının farkına varmasını, arttırmasını ve bu kaynakları daha işlevsel bir şekilde kullanmasını...

Çift ve Aile Danışmanlığı

Mart 21, 2018
Aile ve çift danışmanlığı çiftlerin veya ailelerin ilişkilerinde yaşadıkları problemleri çözmek ve ilişki doyumlarını artırmak için yapılan psikolojik danışmanlık sürecidir.

Online Terapi

Mart 21, 2018
Sizin tercih ettiğiniz uzmanımız ile uygun bir gün ve saat için randevunuzu oluşturuyoruz. Randevu saatiniz geldiğinde Zoom uygulaması üzerinden psikoloğunuz ile görüntülü olarak seansınızı gerçekleştiriyorsunuz.

Kurumsal Danışmanlık

Mart 21, 2018
Psikoeğitim programları psikolojinin belli bir alanıyla ilgili, belirli bir kitleye bilgi verme, beceri kazandırma ve farkındalık oluşturma amacıyla uzman kişilerce yapılan eğitimlerdir. Konu, ihtiyaca ve hedef kitleye göre seçilir.

Uygulanan Testler

Mart 21, 2018
Kurum olarak, insan ile çalışıyor olmanın getirdiği yüksek sorumluluğun bilincinde, etik ilkelere bağlı, kültürel çeşitliliğe ve farklılıklara duyarlı olan, her bireyin ve ilişkinin biricikliğini ve kendine özgü ihtiyaçlarını göz önünde...